news-details

Marmara Belediyeler Birliği’nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel eser

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yerel yönetimler ve şehirleşme konusunda alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan beş ciltlik ''Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik'' eseri, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının gelişimini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Türkiye’nin şehirleşme serüvenine ışık tutan çalışma, yeni yüzyıla aktarılacak bir referans kaynağı olma niteliği taşıyor. ''Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi'', ''Kentleşme ve Toplumsal Değişim'', ''Kent Planlama Deneyimi'', ''Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi'' ve ''Kentsel Ağlar ve Topluluklar'' olmak üzere beş ciltten oluşan eserde yaklaşık 80 yazarın kaleminden çıkan 70 makale bulunuyor.

''Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik'', yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının evrimini belediyelerin hukuksal ve yönetsel gelişiminden toplumsal değişime, genç bir devletin kent planlama deneyiminden kentsel altyapı ve hizmetler ile kentlerde kurulan formel ve enformel ağlara kadar uzanan bir kapsamda inceliyor.

İlhan Tekeli’nin koordinasyonunda Alim Arlı, Erbay Arıkboğa, Cemil Arslan ve İrem Kurtuluş editörlüğünde şekillenen serinin her cildi, Cumhuriyet’in ilk asrında yerel yönetimler ve şehircilik konularını irdeleyen makalelerden oluşuyor.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ''Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik'' başlıklı beş ciltlik eserin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan niteliğinde olduğunu söyledi.

  Hibya Haber Ajansı